Een teef wordt gemiddeld twee maal per jaar loops. De loopsheid duurt gemiddeld zo’n 2-3 weken en in die periode is de teef maar een beperkt aantal dagen vruchtbaar.
Meestal ligt het vruchtbare moment rond dag 10-12 na het begin van de loopsheid.
Maar er wordt een grote variatie waargenomen; sommige teven zijn al vruchtbaar op dag 6-7 en sommige pas op dag 30 na het begin van de loopsheid.
Een goede(!) dekreu kan heel goed aangeven op welk moment een teef vruchtbaar is . Hij is over het algemeen een zeer betrouwbare bron van informatie. Maar niet iedereen heeft een goede dekreu in de “buurt” .
Het progesteron gehalte in het bloed van de teef is dan een goed alternatief om het ideale dektijdstip te bepalen.

We kunnen in onze praktijk zelf progesteronbepalingen doen en dus het goede dektijdstip voor u vaststellen. We gebruiken daarvoor de Eurolyser Solo Apparaat.
De praktische uitvoering is simpel. Op de 7e-8e dag van de loopsheid wordt het eerste monster genomen. Is het progesteron nog laag dan moet de test 2 of 3 dagen later weer worden herhaald totdat een stijging is vastgesteld. Gemiddeld moet er bij de teef 2-3 maal bloed afgenomen worden.

Als u gebruik maakt van onze progesteronbepalingen krijgt u vier weken na de dekking bovendien een gratis echo dracht.