Voor de gebitten waar verder onderzoek bij nodig is maken wij gebruik van onze digitale tandheelkundige röntgen. Door middel van een röntgenbuis die geplaatst is in onze O.K. kan dit op een veilige manier. Het dier hoeft niet verplaatst te worden en de beelden van de röntgenfoto worden direct op een scherm in de O.K. getoond.

Op deze röntgenfoto’s is goed te zien of er sprake is van een ontsteking onder de kies of tand en of de wortel bijvoorbeeld nog wel intact is. Zo kan er een goed overwogen beslissing genomen worden of een element verwijderd moet worden of niet.